fbpx

วิธีการที่ครบวงจรเพื่อป้องกันการผลิต

“เราใช้วิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนสุขภาพและผลผลิตของสัตว์” มร. Justin Tan ผู้อำนวยการฝ่าย Regional Technical & Marketing บริษัท Biomin สิงคโปร์ กล่าว

“เรามีโซลูชั่นที่ผลิตจากธรรมชาติซึ่งมีความยั่งยืนและทำผลกำไรให้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากสารพิษจากเชื้อรา การทำงานของระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และโภชนาการสัตว์

ไม่เพียงแต่เอเชียจะเป็นทวีปที่มีประชากรกว่า 60% ของประชากรทั้งหมดของโลกในปัจจุบัน เอเชียยังมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดอีกด้วย ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาในเอเชีย ทำให้เอเชียเป็นภูมิภาคที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเจริญเติบโตนี้ ทีมงานทางด้านเทคนิคของเราให้การสนับสนุนในเอเชียอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการลดใช้ยาปฏิชีวนะที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาผลผลิตและผลกำไรเอาไว้

 ในภูมิภาคเอเชีย เราตระหนักดีว่าการพัฒนาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นอย่างมาก แม้แต่ในเอเชียเองยังมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคย่อยและประเทศต่างๆ อย่างมาก รวมถึงความแตกต่างในประเทศเดียวกัน

ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้ผลิตครบวงจรชั้นนำที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อันทันสมัยในการผลิต ไปจนถึงระดับเกษตรกรรายย่อย ปัจจุบัน ผู้บริโภคและรัฐบาลทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงอันตรายของยาปฏิชีวนะและต้องการให้มีการใช้ลดลงหรือจำกัดการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรียจะดื้อยา

ตลอด 35 ปีที่เราได้มอบทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลก เราได้รับประสบการณ์และลงทุนจำนวนมากในวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของเราในด้านนี้อย่างไม่หยุดยั้ง

Biomin ให้การสนับสนุนทั้งงาน VICTAM และ VIV เป็นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราเข้าร่วมงานทั้งสองงานในทุกครั้ง ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงความก้าวหน้าล่าสุดของเรา แต่เพราะพันธมิตรและลูกค้าของเราคาดหวังว่าจะพบเราที่งาน เมื่องาน VICTAM และ VIV ได้มาจัดร่วมกัน เราจึงคาดหวังว่าจะได้เห็นการทำงานร่วมกันของสองผู้จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในงานที่เป็นการประสานพลังระหว่างงานแสดงเทคโนโลยีอาหารสัตว์ & เมล็ดพืช และงานด้านสุขภาพ & โภชนาการสัตว์

ภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เราจะแสดงให้เห็นว่าการดื้อยาของเชื้อโรคนั้นสามารถแก้ไขได้ ด้วยวิธีการที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องและนำไปใช้อย่างเหมาะสมซึ่งรวมถึง การปรับปรุงด้านพันธุกรรม การบริหารจัดการ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ และโปรแกรมการฉีดวัคซีน รวมถึงการให้อาหารที่มีความแม่นยำ โภชนาการเสริม และการป้องกันเพิ่มเติมจากการใช้อาหารเสริมสุขภาพสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ผลิตจากธรรมชาติ และมีความยั่งยืน”